İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : ASANSÖR GİDERLERİ (640,00)
  G 29.04.2020 B-000538 01 03 MUSTAFA TANRIVERDİ- CİHAN ASANSÖR-NİSAN AYI BAKIMI 640,00
              640,00
- Üst H. Adı : BAKIM ONARIM GİDERLERİ (300,00)
  G 28.04.2020 T-000780     RAMAZAN DEVECİ- RÖGAR TEMİZLİĞİ 300,00
              300,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (7.247,00)
  G 13.04.2020 BANKA 01   MEPAŞ ELEKTRİK 01414072 ELEKTRİK FATURASI 7.247,00
              7.247,00
- Üst H. Adı : NOTER VE PTT GİDERLERİ (82,39)
  G 28.04.2020 T-000780     KONYA 9.NOTERLİĞİ- GELİR GİDER DEFTER ONAYI 82,39
              82,39
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (5.865,02)
  G 09.04.2020 BANKA 01   HASAN BOZDAĞ NİSAN AYI AVANS 750,00
  G 09.04.2020 BANKA 01   ABDULLAH KARADAVARCI NİSAN AYI AVANS 750,00
  G 30.04.2020 BANKA 01   HASAN BOZDAĞ NİSAN AYI ÜCRETİ 1.957,63
  G 30.04.2020 BANKA 01   ABDULLAH KARADAVARCI NİSAN AYI ÜCRETİ 2.407,39
              5.865,02
- Üst H. Adı : RESMİ KURUM GİDERLERİ (5.747,37)
  G 28.04.2020 BANKA 01   PERSONEL SİGORTA VE STOPAJ VERGİSİ 5.747,37
              5.747,37
- Üst H. Adı : TEMİZLİK GİDERLERİ (25,00)
  G 28.04.2020 T-000780     BOLLUCA TEKSTİL- ELDİVEN ALIMI 25,00
              25,00
              19.906,78